Program Konferencji

StartProgram Konferencji

IV Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa

13 – 15 CZERWCA 2024

Każdy z kolejnych planów dni konferencji został przedstawiony za pomocą innego koloru, w celu łatwego ich rozróżnienia. Są to kolejno:
 • 13 czerwca, czwartek – kolor niebieski,
 • 14 czerwca, piątek – kolor szary,
 • 15 czerwca, sobota – kolor niebieski.
13 czerwca 2024, Czwartek
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
8:30 – 9:00
Rejestracja
9:00 – 9:30
INAUGURACJA KONFERENCJI
9:30 – 10:00
 • WYKŁAD INAUGURACYJNY: ONE HEALTH – dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, Gdański Uniwersytet Medyczny
10:00 – 11:20
PATENTY, OD POMYSŁU DO PATENTU
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: prof. Małgorzata Propkopowicz , prof. Górska – Ponikowska
10:00- 10:20
 • Badania in vivo oraz opracowanie prototypu potencjalnego leku przeciwnowotworowego nowej generacji Graph-2-ME opartego na grafenie w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry
  In vivo research and development of a prototype of a potential next-generation anticancer drug Graph-2-ME based on graphene for local therapy of advanced skin tumors
  Prof. dr hab. Magdalena Górska- Ponikowska, prof. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. Tomasz Bączek, lek. wet. Grażyna Sularz
10:20- 10:40
 • Factor B and C2 protein point mutants, a method for enhancing anti-cancer antibodies, the pharmaceutical composition and the use of mutants
  Mutanty punktowe białek B i C2, sposób wzmacniania przeciwciał przeciwnowotworowych, skład farmaceutyczny i zastosowanie mutantów
  dr Aleksandra Urban, dr Anna Felberg-Miętka, prof. dr. hab. Marcin Okrój
10:40 – 11:00
 • A method for monitoring of amino acids in biological material
  Metoda monitorowania aminokwasów w materiale biologicznym
  prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Lucyna Konieczna, dr hab. Maciej Niedźwiecki
11:00 – 11:20
 • Kompozycja farmaceutyczna do implantacji tkanki kostnej, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie do leczenia i/lub regeneracji tkanki kostnej
  Pharmaceutical composition for implantation of bone tissue, method of obtaining it and its use for the treatment and/or regeneration of bone tissue
  Prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz, dr Adrian Szewczyk
11:20 – 11:30
PRZERWA KAWOWA
11:30 – 12:50
DIETA, MIKROBIOM, ZDROWIE
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: dr hab Magdalena Skotnicka, dr Anna Dardzińska
11:30- 11:50
 • Mikrobiom, dieta i choroby autoimmunologiczne
  Microbiome, diet and autoimmune disease
  Janczy Agata, Małgorzewicz Sylwia
11:50 – 12:10
 • Mikrobiota w celiakii
  Microbiota in celiac disease
  Katarzyna Gładyś-Cieszyńska, Sylwia Małgorzewicz
12:10 – 12:30
 • Mikrobiota jelitowa w przewlekłej chorobie nerek
  Gut microbiota in chronic kidney disease
  Sylwia Czaja-Stolc, Sylwia Małgorzewicz
12:30 – 12:50
 • Ocena bezpieczeństwa i potencjalnych korzyści suplementów diety
  Assessment of the safety and potential benefits associated with food supplements
  Małgorzata Grembecka
12:50- 14:00
PRZERWA NA LUNCH
14:00- 15:45
INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI BÓLU
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: prof. Aleksandra Gaworska- Krzemińska, prof. Wioletta Dąbrowska- Mędrzycka, prof. Tomasz Halski
14:00 – 14:15
 • Delirium pooperacyjne u osób starszych
  Postoperative delirium in the elderly
  Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
14:15 – 14:30
 • USG w praktyce pielęgniarskiej
  Ultrasound in nursing practice
  Maciej Czernichowski
14:30- 14:45
 • Mentoring jako narzędzie podnoszące efektywność pracy pielęgniarskiej w procesie adaptacji zawodowej
  Mentoring as a tool to improve the effectivness of nursing work in the process of professional adoption
  Daniel Kamiński, Dorota Kilańska
14:45- 15:00
 • Zaawansowana praktyka pielęgniarska w warunkach szpitala
  Advanced nursing practice in the hospital setting
  Rafał Kobielak, Dorota Kilańska
15:00 – 15:15
 • Ból mięśniowo- powięziowy, leczenie niefarmakologiczne
  Myofascial pain, non-pharmacological treatment
  Tomasz Halski
15:15 – 15:30
 • Kiedy ból wchodzi do głowy, co się dzieje z pacjentem
  When pain enters the mind, what happens to the patient
  Sylwia Barsow
15:30- 15:45
 • Personel medyczny w relacjach z pacjentem i jego rodziną – prawnik
  Medical staff in relations with the patient and his family – lawyer
  Małgorzata Serwach
16:00- 17:30
MEDYCYNA SPORTOWA I REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: prof. dr hab. Dominika Szalweska, prof. Artur Gołaś
16:00- 16:20
 • Redefiniowania Wzorca Ruchowego w oparciu o zewnętrzną i wewnętrzną strukturę ruchu
  Redefining the Movement Pattern based on the external and internal structure of the movement
  Artur Gołaś
16:20- 16:40
 • Rola ścięgna we współczesnym przygotowaniu sprawnościowym
  The role of the tendon in modern fitness preparation
  Adam Zając
16:40- 17:00
 • Łagodne pourazowe uszkodzenia mózgu w sportach walki
  Mild traumatic brain injuries in combat sports
  Jakub Chycki
17:00- 17:15
 • Specjalizacja sportowa i wzorce urazów między zespołowymi i indywidualnymi sportami młodzieżowymi. Projekt “Nauka zdrowego sportu dla dzieci i młodzieży”
  Sports specialization and injury patterns between team and individual youth sports. The project ” Science of healthy sports for children and adolescents”
  Bartosz Wilczyński, Karol de Tillier, Marcin Taraszkiewicz, Jakub Buler, Rafał Buler, Bartosz Puchalski, Michał Grochowski, Katarzyna Zorena
17:15- 17:30
 • Wpływ treningu oporowego i terapii manualnej na wyniki funkcjonalne, kliniczne i biochemiczne u pacjentów z ciężka hemofilią. Opis przypadku
  Effects of resistance training and manual therapy on functional, clinical and biochemical outcomes in patients with severe hemophilia: A case reports
  Krystian Guzmann, Bartosz Wilczyński, Arkadiusz Szarmach, Katarzyna Zorena, Julia Radoń-Proskura, Andrzej Mital
19:00
 • Godzina 19:00 Dla chętnych- zwiedzanie Gdańskiej Starówki z przewodnikiem. Zbiórka przy Fontannie Neptuna, Długi Targ w Gdańsku
14 czerwca 2023, Piątek
8:00 – 9:00
SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW – POSTEROWA
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: dr inż Marta Jaskulak, dr hab Beata Szostakowska
8:00 – 8:05
 • Analiza wpływu matrycy tabletkowej na polimorfizm ibuprofenu i naproxenu w dostępnych komercyjnie preparatach farmaceutycznych
  Analysis of the effect of tablet matrix on the polymorphism of ibuprofen and naproxen in commercially available pharmaceutical formulations
  Edyta Leyk, Gracjan Maślanka, Patrycja Nowaczyk, Amelia Orzołek, Hanna Grodzka, Aleksandra Kurek, Olaf Knut, Julia Michalak, Jonatan Płachciak, Beata Ulewicz-Magulska, Alina Plenis
8:05 – 8:10
 • Analiza bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w nerce w mysim modelu choroby IKSHD przy użyciu GC-MS
  Analysis of very long chain fatty acids in the kidney in a mouse model of IKSHD disease by GC-MS
  Krystian Racinowski, Agata Zwara, Alicja Sztendel, Agnieszka Jakubiak, Andrzej Dziembowski, Rafał Płoski, Tomasz Śledziński , Adriana Mika
8:10 – 8:15
 • Analiza bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w trzustce w mysim modelu choroby IKSHD przy użyciu GC-MS
  Analysis of very long chain fatty acids in the pancreas in a mouse model of IKSHD disease by GC-MS
  Izabela Lisiecka, Agata Zwara, Alicja Sztendel, Agnieszka Jakubiak, Andrzej Dziembowski, Rafał Płoski, Tomasz Śledziński , Adriana Mika
8:15 – 8:20
 • Wpływ laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka na profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w surowicy
  Effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on the serum polyunsaturated fatty acid profile
  Oliwia Lange, Aleksandra Budny, Michał Szymański, Maciej Wilczyński, Monika Proczko-Stepaniak, Tomasz Śledziński, Adriana Mika
8:20 – 8:25
 • Ocet cydrowy na bazie ziół i czosnku (tzw. ocet siedmiu złodziei) jako źródło antyoksydantów w diecie
  Cider vinegar based on herbs and garlic (the so-called vinegar of the seven thieves) as a source of antioxidants in the diet
  Joanna Walczyńska, Natalia Ekstedt, Oliwia Mielczarek, Klaudia Melkis
8:25 – 8:30
 • Ocena zmiennych modulujących jakość życia studentów studiujących w dyscyplinie nauk o zdrowiu
  Assessment of variables modulating the quality of life of studying students in the discipline of health sciences
  Weronika Szuster, Martyna Skowronek, Marta Gawlik/span>
8:30 – 8:35
 • Występowanie w gdańskich ściekach bakterii Enterococcus feacium opornych na wankomycynę
  The occurrence of vancomycin resistant Enterococcus faecium in the Gdańsk sewage water
  Julia Chylińska, Bartosz Rybak
8:35 – 8:40
 • Oporność na antybiotyki izolatów Aeromonas sp. uzyskanych z wody i mokrego piasku w rejonie Zatoki Gdańskiej
  Antibiotic resistance of Aeromonas sp. isolates obtained from water and wet sand in the Gulf of Gdansk area
  Tomasz Wichowski, Monika Kurpas
8:40 – 8:45
 • Analiza relacji i koinfekcji patogenów przenoszonych przez kleszcze pospolite Ixodes ricinus
  Analysis of relationships and co-infections of pathogens transmitted by the common tick Ixodes ricinus
  Joanna Nowicka, Karolina Baranowicz, Paweł Gładysz, Agnieszka Światalska, Anna Lass
8:45 – 8:50
 • Echinococcus multilocularis u lisów rudych (Vulpesvulpes) i psów myśliwskich w obwodach łowieckich województwa pomorskiego, Polska
  Comparison of the prevalence of Echinococcus multilocularis in dogs living in shelters from two regions – Pomeranian and Warmian-Masurian Voivodeships
  Karolina Baranowicz, Joanna Nowicka, Paweł Gładysz, Agnieszka Światalska, Anna Lass
8:50 – 8:55
 • Comparison of the effectiveness of adaptogenic plant extracts in the prevention of free-radical diseases
  Porównanie skuteczności ekstraktów z roślin adaptogennych w prewencji chorób o podłożu wolnorodnikowym
  Natalia Ekstedt, Klaudia Melkis, Oliwia Mielczarek, Joanna Walczyńska, Karolina Jakubczyk
9:00- 10:30
MEDYCYNA REGENERACYJNA I INŻYNIERIA TKANKOWA
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: dr Zbigniew Kirkor, Dr Milena Deptuła
9:00 – 9:20
 • Medycyna regeneracyjna: powrót do przyszłości
  Regenerative medicine: a return to the future
  Zbigniew Kirkor
9:20 – 9:40
 • Zastosowanie preparatów bogatopłytkowych w chirurgii jamy ustnej i implantologii
  Application of platelet-rich prepoarations in oral surgery and implantology
  Paulina Adamska
9:40 – 10:00
 • Białko konkatameryczne będące pochodną PDGF-BB jako potencjalny stymulator ran
  PDGF-BB derived concatemeric protein as a potential stimulator of wound healing
  Deptuła Milena, Żebrowska Joanna, Zawrzykraj Małgorzata, Skoniecka Aneta, Tymińska Agata, Czerwiec Katarzyna, Przemysław Karpowicz, Zieliński Jacek, Skowron Piotr, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Pikuła Michał
10:00- 10:20
 • Wpływ wybranych modulatorów epigenetycznych na biologię fibroblastów skóry pochodzących od pacjentów zdrowych i chorych na cukrzycę
  The effect of selected epigenetic inhibitors on the biology of skin fibroblasts from diabetic and non-diabetic donors
  Małgorzata Zawrzykraj, Milena Deptuła, Jacek Zieliński, Paweł Sachadyn, Michał Pikuła
10:20- 10:30
PRZERWA KAWOWA
10:30- 12:10
CHOROBY UROGINEKOLOGICZNE – PRZYCZYNY I NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: dr hab. n. med. Magdalena Emilia Grzybowska, dr hab. Wojciech Cytawa
10:30- 10:50
 • Używanie substancji psychoaktywnych w ciąży – nowy czy stary problem zdrowotny dla matki i płodu?
  Use of psychoactive substances during pregnancy – a new or old major health problem for mother and fetus?
  Magdalena Emilia Grzybowska
10:50- 11:05
 • Choroba genetyczna nerek, zaburzenia wewnątrzmacicznego wrastania płodu i preeklampsja: przypadek interdyscyplinarny
  Genetic kidney disease, fetal growth restriction and pre-eclampsia: an interdisciplinary challenge
  Natalia Mazur, M. Ejankowski, S. Małgorzewicz, M. E. Grzybowska
11:05- 11:20
 • Zakażenie parwowirusem B19 w ciąży: czy możemy osiągnąć lepsze wyniki terapeutyczne dzięki interdyscyplinarnej współpracy pediatrów z położnikami?
  Parvovirus B19 in pregnancy: can better results be achieved through interdisciplinary pediatrician-obstetrician cooperation?
  M. Ejankowski, N. K. Mazur, M. E. Grzybowska
11:20- 11:35
 • Wrodzona atrezja dwunastnicy – ​​poważne wyzwanie interdyscyplinarne
  Congenital duodenal atresia – a serious interdisciplinary challenge
  Adam P. Grzeczka, Magdalena E. Grzybowska
11:35- 11:50
 • Opis przypadku pacjentki operowanej z powodu krwotoku do jamy otrzewnej w 33 tygodniu ciąży
  Case report of surgery for peritoneal hemorrhage in patient at 33 weeks gestation
  Adam Brzeziński; Adam P. Grzeczka; Natalia K. Mazur; Magdalena Emilia Grzybowska
11:50- 12:10
 • Terapia radioligandowa raka prostaty
  Radioligand therapy of prostate cancer
  Wojciech Cytawa
12:10 – 12:30
PRZERWA KAWOWA
12:30- 14:00
WYSTĘPOWANIE I DIAGNOSTYKA PASOŻYTÓW U LUDZI I W ŚRODOWISKU
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sikorska, dr hab. Anna Lass, prof. uczelni
12:30- 12:45
 • Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy (18F-FDG-PET-CT) w monitorowaniu leczenia pacjentów z bąblowicą wielojamową
  Usefulness of positron emission tomography using 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG-PET-CT) in monitoring of the treatment of patients with alveolar echinococcosis
  Małgorzata Sulima, Katarzyna Sikorska
12:45- 13:00
 • Akantamebowe zapalenie rogówki – Mało znana choroba o wzrastającym znaczeniu, wyzwanie diagnostyczne i kliniczne
  Acanthamoeba keratitis – a little-known disease of increasing importance, a diagnostic and clinical challenge
  Beata Szostakowska, Lidia Chomicz
13:00- 13:15
 • Choroby tropikalne w Polsce: były, są czy będą?
  Tropical diseases in Poland: were they, are they, will they be?
  Anna Kuna
13:15- 13:30
 • Aktualne dane dotyczące występowania Echinococcus multilocularis u lisów rudych (Vulpes vulpes) w północnej I północno-wschodniej Polsce
  An update on the prevalence of Echinococcus multilocularis in red foxes (Vulpes vulpes) in northern and north-eastern Poland
  Paweł Gładysz, Anna Lass, Agnieszka Świątalska
13:30- 13:45
 • Wykrywanie Toxoplasma gondii u dzikich gryzoni w Polsce za pomocą metod molekularnych i serologicznych
  Identification of Toxoplasma gondii in wild rodents in Poland by molecular and serological techniques
  Joanna Nowicka, Daniela Antolova, Anna Lass, Beata Biernat, Karolina Baranowicz, Aleksander Goll, Martyna Krupinska, Bartlomiej Ferra, Aneta Strachecka, Jerzy M Behnke, Anna Bajer, Maciej Grzybek
13:45- 14:00
 • Współwystępowanie gatunków Cryptosporidium i Giardia w próbkach środowiskowych i klinicznych
  Co-occurrence of Cryptosporidium and Giardia Species in Environmental and Clinical Samples
  Monika Rudzińska, Marta Jaskulak, Agnieszka Kijewska
14:00- 15:00
PRZERWA NA LUNCH
15:00- 16:30
CHOROBY RZADKIE
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: prof. Jolanta Wierzba, dr Karolina Śledzińska
15:00 – 15:15
 • Proces transformacji – stan obecny, cele i aspiracje
  The transition process – current status, goals and aspirations
  Kinga Labunets, Katarzyna Milska-Musa, Jolanta Wierzba
15:15 – 15:30
 • Choroba Gauchera – kilka uwag odnośnie terapii
  Gaucher disease – some remarks about the therapy
  Jolanta Wierzba, Anna Karaszewska
15:30- 15:45
 • Diagnostyka genetyczna pierwotnej dyskinezy rzęsek – opis przypadku
  Genetic Testing in Primary Ciliary Dyskinesia – Case Report
  Joe John Ponnezhan, Fathima Zahnam Firoshi, Karolina Śledzińska, Jolanta Wierzba
15:45- 16:00
 • Zespół wieloukładowej dysfunkcji mięśni gładkich ze spowolnieniem perystaltyki jelit. Opis przypadku pacjenta z mutacją w genie ACTA2
  Multisystemic smooth muscle dysfunction syndrome: A case report of a patient with a mutation in the ACTA2 gene
  Joanna Zajączkowska, Stanisław Wardęcki, Weronika Jagieło, Monika Cichoń-Kotek
16:00 – 16:15
 • Wyzwania neurorozwojowe w genetyce. Prezentacja przypadku zespołu L1CAM
  Neurodevelopmental challenges in genetics. Case presentation of L1CAM Syndrome
  Lena Głuszkiewicz, Anna Kłosowska, Jolanta Wierzba, Beata Lipska-Ziętkiewicz
16:15 – 16:30
 • Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
  Congenital cytomegalovirus infection
  Agata Żemajtys, Jolanta Wierzba
16:30- 17:30
SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW – PREZENTACJE
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Moderatorzy: prof. Katarzyna Zorena
16:30- 16:35
 • Stan zdrowia psychicznego Polaków a ich plany prokreacyjne
  The mental health condition of Poles and their reproductive plans
  Aleksandra Goliczewska, Anna Szablewska
16:35- 16:40
 • Wyzwania diagnostyczne nokardiozy skórnej u nastolatka z prawidłową odpornością immunologiczną
  Diagnostic challenges of cutaneous infection in an immunocompetent adolescent
  Stanisław Wardęcki, Małgorzata Krawczyk
16:40- 16:45
 • Ocena i postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadkach bólu kręgosłupa u pacjentów po rozległych operacjach brzusznych – studium przypadku
  Evaluation and physiotherapeutic management in cases of spine pain in patients following extensive abdominal surgeries – a case study
  Kacper Majcherski, Dominik Musik, Ewelina Bąk, Agnieszka Karska
16:45- 16:50
 • Badanie opinii i wiedzy magistrów farmacji na temat zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych w Polsce
  Survey of pharmacist’ opinion and knowledge on Adverse Drug Reaction in Poland
  Radosław Danowski, Natalia Wrzosek
16:50- 16:55
 • Wiedza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat zjawiska preznteizmu
  Primary and secondary school teachers’ knowledge of presenteeism
  Aleksandra Kobiela, Ewa Bandurska, Weronika Ciećko
16:55- 17:00
 • Ocena zależności między wybranymi zanieczyszczeniami powietrza a otyłością dziecięcą
  Breathing Trouble: An Overview of the Interplay Between Airborne Contaminants (PM, SO2 , NOx , PAH) and Childhood Obesity
  Barbara Siewert, Agata Kozajda, Marta Jaskulak, Katarzyna Zorena
17:00- 17:05
 • Standardy etyczne prowadzenia badań medycznych na osobach starszych
  Ethical standards of conducting medical research about older people
  Karolina Kania, Paweł Lipowski
17:05 – 17:10
 • Analiza korelacji między paleniem papierosów przez rodziców a podejmowaniem się palenia przez dzieci – badanie SOPKARD-Junior
  Comparative analysis of the correlation between parental smoking and children’s initiation of smoking – SOPKARD-Junior study
  Katarzyna Michta, Klaudia Suligowska, Marta Miller, Jagoda Arendt, Aleksander Małkowski, Magdalena Kowalczyk, Natalia Kowalczyk, Tomasz Zdrojewski, Łukasz Balwicki
17:10 – 17:15
 • Opieka fizjoterapeutyczna nad pacjentką z wulwodynią- opis przypadku
  Physiotherapy care for a patient with vulvodynia – case study.
  Ewelina Bąk, Dominik Musik, Kacper Majcherski, Agnieszka Karska
17:15 – 17:20
 • Wpływ przemęczenia kadry medycznej na powstanie błędu medycznego
  The impact of medical staff fatigue on medical errors
  Jakub Dulniak, Paweł Lipowski
17:20 – 17:25
 • Wykrywanie, charakterystyka genetyczna i transmisja wertykalna wirusa kleszczowego zapalenia mózgu u dzikich gryzoni z północno-wschodniej Polski
  Detection, genetic characterization and vertical transmission of tick-borne encephalitis virus from sylvatic rodents from north-eastern Poland
  Martyna Krupińska, Łukasz Rąbalski, Teemu Smura, Olli Vapalahti, Joanna Nowicka, Aleksander Goll, Beata Biernat, Ravi Kant, Tarja Sironen, Anna Bajer, Jerzy M. Behnke, Maciej Grzybek
17:25 – 17:30
 • Położne wobec wyzwań kulturowych w opiece okołoporodowej nad kobietami z Ukrainy
  Midwives facing cultural challenges in perinatal care for Ukrainian women
  Katarzyna Leoniuk, Krzysztof Sobczak, Weronika Kamińska
17:25 – 17:30
 • Zachowania zdrowotne pacjentów z wyłonioną stomią jelitową
  Health behaviors of patients with stoma
  Daria Cieślak, Beata Kunikowska, Jolanta Glińska
17:30 – 17:35
 • Rola wartości i przekonań religijnych w kształtowaniu zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych
  The Role of Religious Values and Beliefs in Shaping Mental Health and Disorders
  Beata Pastwa-Wojciechowska, Iwona Grzegorzewska, Mirella Wojciechowska
17:45- 18:00
ZAKOŃCZENIE I WRĘCZENIE NAGRÓD ZA NAJLEPSZE WYGŁOSZONE PRACE
15 czerwca 2024, Sobota
9:30 – 13:00
Kurs: dr inż. Marta Jaskulak Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie w analizie i wizualizacji danych
Budynek 15