Rejestracja i abstrakty

StartRejestracja i abstrakty
W 2024 udział studentów i doktorantów jest bezpłatny, dla pozostałych uczestników, koszt uczestnictwa wynosi 300 zł
Informacje dotyczące abstraktów
  • Długość: max 250 słów, czcionka Times New Roman rozm. 12.
  • Język: angielski,
  • Język prezentacji: język polski lub język angielski. W czasie konferencji odbędą się zarówno sesje polsko jak i anglojęzyczne,
  • Abstrakty zostaną opublikowane w Wydawnictwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Informacje dotyczące sesji posterowych
  • Rozmiar posteru: A1,
  • Poster powinien zawierać tytuł, informacje o autorach (afiliacje), w szczególności o Młodym Naukowcu. Poster powinien być przygotowany w formacie pdf lub ppxt o rozdzielczości 1080×1920 px
  • Forma i miejsce prezentacji: w formie elektronicznej (wraz z omówieniem) podczas sesji plakatowych