Kontakt

StartKontakt
Informacja telefoniczna
+58 349 17 68
Adres email konferencji
konferencja.wnoz@gumed.edu.pl
Poszczególne osoby
dr inż. Marta Jaskulak
marta.jaskulak@gumed.edu.pl
+58 349 17 68