Komitet Naukowy

StartO konferencjiKomitet Naukowy
Komitet naukowy
 • prof. dr hab. Iwona Beń- Skowronek
 • dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska Ślizień
 • dr hab. Magdalena Grzybowska
 • dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon
 • dr inż. Marta Jaskulak
 • prof. dr hab. Marek Koziński
 • płk prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski
 • prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
 • prof. dr hab. Mędrzycka-Dąbrowska
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
 • prof. dr hab. Dorota Religa
 • prof. dr hab. Marcin Renke
 • prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
 • dr Piotr Paluchowski
 • dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jolanta Wierzba
 • prof. dr hab. Wiesław Ziółkowski
 • prof. dr hab. Ewa Ziemann
 • pr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Katarzyna Zorena
 • dr hab. Adriana Mika
 • dr Jacek Gulczyński
 • dr Agata Zdun-Ryżewska
 • dr Ewa Bandurska
 • prof. Dorota Bielińska-Wąż
 • dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka
 • dr hab.med. Mariusz Siemiński
 • dr n. med. Jan Pyrzowski
mein_doskonala_nauka_on_white.png
logo_medycyna_tropikalna.png